Search
0
Shopping Cart

About Us

KÄRLEK TILL VÅRA BARN

2015 startades Organic Baby Sverige av 2 systrar, Anna-Karin Burge och Anne-Sofie Tranberg. De är precis som jag föräldrar som länge saknat ett bra utbud av ekologiska produkter till barn. I många år har ekologsiska produkter varit ganska ensidiga och utbudet har varit smalt. Anna-Karin och Ann-Sofie har lämnat över sitt fina arbete till mig och jag driver nu Organic Baby vidare i deras anda.

Tanken bakom företaget är att man skall kunna gå in på vår hemsida och VETA att det bara är bra produkter.   Vi ser inte bara utifrån produkten utan även vilket företag som ligger bakom produkten.  Vi lägger stor vikt i vilket tankesätt företaget har i miljöpåverkan, formgivning och arbetsförhållande. 
Vi ser en utvecklingen där industrin går mot billigare produkter med mer kemikalier än naturliga råvaror.  Vi på Organic Baby vill se en förändring i detta då vi som alla föräldrar vill ge våra barn det bästa och en framtid som de kan vara stolta över!

Vi arbetar med allt från små lokala företag till större företag med inriktning på ekologiska råvaror. Vi är alltid öppna för nya produkter och hoppas att ekologiska varor kommer vara en stor del av vardagen inom en snar framtid.

JESSICA CARLSSON

VARFÖR EKOLOGISKT?

Idag innerhåller nästan allt kemikalier, allt från tvål till mat. Forskningstudier har visat hur många av dessa ämnen inte bara är farliga utan kan faktiskt gör oss sjuka och påverkar oss negativt. Barn är mer känsliga än vuxna och därför tycker vi det är extra viktigt att ge dem de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Att lägga grunden till vad som ska vara en framtid för våra barn så väl hälsomässigt som miljömässigt.

Vi måste börja någonstans och tiden är nu!